Projekotwanie balustrady z plastyku na plot i furtę ogrodzeniowa nie zada zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu do urzędu prócz szczególnych przypadków.

Konstrukcja balustrady z plastiku na plot i furtę ogrodzeniowa nie zada pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu wyjąwszy szczególne wypadki.

Balustrady Winylowe na ogrodzenie i bramkę ze sztachetek nie przekraczające wysokości 2,2 m budowane pośrodku dwoma sąsiadującymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Dotyczy to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz pozostałych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym albo urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, sposób przeprowadzenia jego instalacji a także zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w zamysłach budowlanych i jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Niekiedy do budowy plot z Winylu na plot i furtkę sztachetowa potrzebne są dodatkowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Budowę ogrodzenia wolno rozpocząć po 30 dniach od zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Protest może zaistnieć w sytuacji, jak projektowane balustrady PVC na plot i furtę ze sztachetek jest nieadekwatne z ustaleniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym planowanej szosy. W przypadku gdy proponowane ploty PCV na ogrodzenie i furtę sztachetowamoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. poprzez utrudnianie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji ogrodzenia jest ważne przez czas dwóch lat. Wstrzymanie zapoczątkowania robót przez ów czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w wypadku ochoty pobudowania ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s